Doneren

Doneren

Uw donatie is van harte welkom. Volgende gegevens kunt u gebruiken  voor het overmaken van uw donatie:

Islamitische Stichting Soebhanie

NL83 INGB 0008 9817 93

BIC: ( INGBNL2A)

Islamitische Stichting Soebhanie  heeft een ANBI status. Dit betekent dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

Namens ons allen, Dank U Wel.