Contact

Masdjied Anware Qoeba

Kalymnosdreef 1

3562 XP Utrecht

Postbus 9787

3506 GT Utrecht

KVK nummer is 30148999

Telefoonnummers:

+ 31 6 48 42 28 05

+ 31 66 27 09 49 40

+ 31 606 29 245145

Bestuur samenstelling is als volgt:

Voorzitter M.A.K. Joemman

Secretaris W.A. Baboe

Penningmeester A.N.K. Hidajattoellah

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.