Anbi

Naam ANBI: Islamitische Stichting Soebhanie

 

K.v.K. nummer: 30148999

RSIN/Fiscaal nummer: 816340122

E-mail: moskeeanwareqoeba@hotmail.com

Bestuur samenstelling is als volgt:

Voorzitter M.A.K. Joemman

Secretaris W.A. Baboe

Penningmeester A.N.K. Hidajattoellah

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

 

Adres: Kalymnosdreef 1

Postcode: 3562 XP

Plaats: Utrecht